Disclaimer

Houtzagerij Salland besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Houtzagerij Salland is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Copyright
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Houtzagerij Salland is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto’s op enigerlei wijze te verspreiden.

Privacy statement
Houtzagerij Salland gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar producten en diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Houtzagerij Salland houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Houtzagerij Salland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update.

logo houtzagerijsalland png klein-2

Adresgegevens:
_______

Langeveldsloo 2
8131 RT  Wijhe
M: +31 6 201 202 64
info@houtzagerij-salland.nl
www.houtzagerijsalland.nl

Belangrijk:
_______

Menu